Konferencja spawalnicza POWERWELDING 2011

Ostaniec-miniTematyka wiodąca:
„Badania oraz zastosowanie nowych stali żarowytrzymałych dla energetyki w zakresie temperatur pracy 600-650°C”.

Rafako SA oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddział Śląski mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukowo techniczną POWERWELDING 2011. Konferencja odbędzie się w Kroczycach (Jura Krakowsko Częstochowska) w Hotelu Ostaniec w dniach 8-9 września 2011.

 

 

TEMATYKA
Tematami wiodącymi konferencji będzie doskonalenie procesów spawania, doświadczenia w badaniach i wdrażaniu nowych generacji stali bainitycznych o zawartości 2,5%Cr (T23, T24), stali martenzytycznych o zawartości 9-12%Cr (VM12, FB/CB2) oraz stali austenitycznych przeznaczonych na elementy kotłów o temperaturze pary do 6500C.

Niniejsza konferencja winna dać inspirację do wymiany doświadczeń osób zainteresowanych problematyką modernizacji polskiej energetyki w obszarze budowy bloków o wysokiej sprawności oraz niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez dobór materiałów żarowytrzymałych o coraz wyższych wymaganiach jakościowych.

UCZESTNICY
Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele wiodących wytwórców materiałów żarowytrzymałych, materiałów dodatkowych do spawania, wytwórcy urządzeń kotłowych, przedstawiciele jednostek naukowo – badawczych oraz znaczących użytkowników krajowych elektrowni, w tym elektrowni Bełchatów, Opole, PAK.


Autorzy referatów, którzy potwierdzili już swój udział:
1. prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr inż. Aneta Ziewiec, mgr inż. Sławomir Parzych (AGH Kraków) - Wpływ obróbki cieplnej na własności złącz spawanych wykonanych łukiem krytym i metodą GTAW w stali 7CrMoVTiB10-10.
2. prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr inż. Aneta Ziewiec (AGH Kraków) - Metalurgiczne 
problemy przy spawaniu stali Super 304H. 
3. mgr inż. Krzysztof Pańcikiewicz, prof. dr hab. inż. Edmund Tasak (AGH Kraków) - Własności połączeń spawanych doczołowych rur ze stali 7CrMoVTiB10-10 o grubości 11,2mm.
4. prof. dr hab. inż. T. Chmielniak, prof. dr hab. inż. A. Rusin, prof. dr hab. inż. H. Łukowicz (Politechnika Śląska Gliwice) - Termodynamiczne i materiałowe aspekty projektowania wstępnego wirników turbin na parametry nadkrytyczne.
5. dr inż. M. Zeman, dr hab. Inż. M. Łomozik (Instytut Spawalnictwa) – Przydatność do spawania stali T24 stosowanej do budowy kotłów dla energetyki konwencjonalnej.
6. dr inż. J. Adamiec (ENERGOINSTAL SA Katowice) – Pękanie złączy spawanych łukiem krytym ze stali 7CrMoVTiB10-10 (T24). 
7. dr inż. J. Dobrzański (Instytut Metalurgii Żelaza), dr inż. J. Pasternak (RAFAKO SA) - Własności mechaniczne i struktura niskostopowych stali 7CrWVNb9-6 i 7CrMoVTiB10-10 przeznaczonych na elementy ścian szczelnych komór parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy.
8. dr inż. J. Dobrzański (Instytut Metalurgii Żelaza), dr inż. J. Pasternak (RAFAKO SA) - Ocena struktury i własności materiału rodzimego i złączy spawanych martenzytycznych stali 9-12%Cr na pracujące w warunkach pełzania elementy krytyczne części ciśnieniowej kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy.
9. mgr inż. Krzysztof Cieszyński, mgr inż. Aleksander Przygoda, mgr inż . Adam Sutowicz (RAFAKO SA) - Numeryczna weryfikacja doboru materiałów do produkcji ścian szczelnych dla kotłów na parametry nadkrytyczne" (- zgodnie z porządkiem alfabetycznym)

Pozostali autorzy, którzy potwierdzili udział i wyrazili zgodę na przedstawienie referatu na naszej konferencji, to:
V&M (M. Jahrar) - Niemcy/ Francja
TENARIS/ DALMINE (S. Caminada) - Włochy 
METRODE (U.K)
oraz 
Politechnika Opolska (prof. dr hab. inż. T. Łagoda) 
UDT Gliwice (mgr inż. Marek Ćmiel) 
REMAK Opole (mgr inż. Zbigniew Cudek) 

 


 

Program konferencji

Czwartek – 8 wrzesień 2011r.

12.00 – 13.45 Rejestracja uczestników konferencji oraz obiad

13.45 – 14.00 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab inż. Tadeusz Chmielniak – Politechnika Śląska Gliwice
dr inż. Maciej Kaczorowski – V-ce Prezes Zarządu RAFAKO S.A.


Sesja I
Prowadzący: dr inż. Jerzy Pasternak

14:00-14:30 Tadeusz Chmielniak, Henryk Łukowicz - Politechnika Śląska Gliwice:
Obiegi współczesnych węglowych bloków nadkrytycznycznych – kierunki rozwoju

14:30-15:00 Jan TUNK, Janusz KUŹNIK - Urząd Dozoru Technicznego, Oddział w Gliwicach:
Analiza nowych materiałów stosowanych do budowy kotłów nadkrytycznych przez pryzmat wymagań dyrektywy 97/23/WE

15:00-15:30 Edmund Tasak, Aneta Ziewiec, Sławomir Parzych - AGH Kraków: 
Wpływ obróbki cieplnej na własności złącz spawanych wykonanych łukiem krytym i metodą GTAW stali 7CrMoVTiB10-10

15:30-16:00 Marian Zeman, Mirosław Łomozik – Instytut Spawalnictwa Gliwice:
Przydatność do spawania stali T24 stosowanej do budowy kotłów dla energetyki konwencjonalnej

16:00 - 16:15 przerwa na kawę


Sesja II
Prowadzący: prof. dr hab inż. Adam Hernas

16:15:16:45 Janusz Adamiec - ENERGOINSTAL S.A.:
Pękanie złączy spawanych łukiem krytym ze stali 7CrMoVTiB10-10

16:45-17:15 S. Caminada, P. Mariani, G. Cumino – Tenaris Dalmine Italy; A. Saccocci, S. T. Vipraio, A. Di Gianfrancesco - Centro Sviluppo Materiali, Roma Italy:
Long term properties and weldability performance of ASTM Grade 23

17:45-18:15 Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak - AGH Kraków:
Własności połączeń spawanych doczołowych rur o grubości 11,2 mm w stali 7CrMoVTiB10-10

18:15-18:45 Janusz Dobrzański - Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice, Jerzy Pasternak - RAFAKO SA Racibórz:
Własności mechaniczne i struktura niskostopowych stali 7CrWVNb9-6 i 7CrMoVTiB10-10 na elementy komór parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy

18:45-19:15 G. B. Holloway, Z. Zhang, A. W. Marshall - Metrode UK:
Properties of T/P92 CrMo steel weld metals for ultra super critical (USC) Power Plant

19:15 Panel dyskusyjny z udziałem autorów referatów. Komunikaty Techniczne.
Prowadzący panel dyskusyjny: 
prof. dr hab inż. Adam Hernas
prof. dr hab. inż. Edmund Tasak

20:00 Uroczysta kolacja z programem artystycznymPiątek – 10 wrzesień 2010r.


7.30 – 8.45 Śniadanie

Sesja III
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Edmund Tasak

9:00-9:30 Tadeusz Łagoda - Politechnika Opolska Opole:
Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych według systemu nominalnego, jako praktyczne narzędzie inżynierów

9:30-10:00 Krzysztof Cieszyński, Aleksandr Przygoda, Adam Sutowicz – RAFAKO SA Racibórz:
Numeryczna weryfikacja doboru materiałów do produkcji ścian szczelnych dla kotłów na parametry nadkrytyczne

10:00-10:30 Adam Hernas - Politechnika Śląska Katowice, Stanisław Fudali, Jerzy Pasternak - RAFAKO SA Racibórz:
Dobór materiałów przeznaczonych na elementy przegrzewaczy pary kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy

10:30-11:00 G. B. Holloway, A. W. Marshall, J. C. M. Farrar – Metrode UK:
Type “300H” austenitic stainless steel weld metals for high temperature service

11:00 – 11:30 przerwa na kawę


Sesja IV
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

11:30-12:00 Y. Minami - Tenaris NKK Tubes Kanagawa Japan, P. MARIANI, S. CAMINADA - Tenaris Dalmine Italy, T. FUKUI, T. ONO – Tenaris NKK Tubes, Kanagawa, Japan:
Long term properties and microstructural evolution of 18Cr-10Ni-3Cu-Ti-Nb austenitic stainless steel for advanced boiler application

12:00-12:30 Edmund Tasak, Aneta Ziewiec - AGH Kraków:
Metalurgiczne problemy przy spawaniu stali Super 304H

12:30-13:00 G. B. Holloway, A. W. Marshall, J. C. M. Farrar - Metrode UK: 
Matching consumables for type 800 alloys, development history, metallurgy and performance

13:00 Podsumowanie konferencji, Komunikaty techniczne oraz panel dyskusyjny z udziałem autorów referatów
Prowadzący panel dyskusyjny: 
prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
dr inż. Maciej Kaczorowski


13:30 Zakończenie konferencji i obiad
ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy nadsyłać na karcie zgłoszenia. 

2. Opłatę w wysokości 520 zł, obejmującą 1 nocleg, pełne wyżywienie, materiały
konferencyjne oraz udział w imprezach towarzyszących, należy wpłacić do
31.07.2011 r.


Opłatę prosimy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Spawalnicze
Getin Noble Bank SA Oddział w Gliwicach
27 1560 1081 0000 9040 0003 5977

z dopiskiem: Konferencja - Powerwelding

Wystawiającym rachunek jest:

Polskie Towarzystwo Spawalnicze

ul. Bł. Czesława 16/18

44-100 Gliwice

NIP 631-21-54-006

Regon : 272 09 30 31

Uwaga: Opłata za udział w konferencji podmiotowo zwolniona z VAT3. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia uczestnika konferencji.

4. Dodatkowe informacje publikowane będą na stronie www.pts-spawalnicy.pl

5. Zgłoszenia uczestnictwa, referaty oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub fax 32/735 72 57

6. Informacja telefoniczna +48 604-910-897 lub +48 666-846-181Pobierz kartę zgłoszenia